Nevades de 1929

Sobre finals de gener i principis de febrer, la vila marinera de Lloret era coberta d'un mantell de blanca neu l'any 1929, en una nevada prou important que abastà bona part de Catalunya i la resta de la península ibèrica.

La revista Mundo Gráfico dedicà part de les seves fotografies a il·lustrar la breu notícia.NOTES: Fotografies extretes de Mundo Gráfico, exemplar de 13 de febrer de 1929.Fotos de Basuat. Font: Biblioteca Nacional d'Espanya. Hemeroteca Digital de Premsa Històrica.