30 de desembre 2017

La cultura tradicional i el parlar de Lloret

Cap comentari :
L'Esteve Fàbregas (1910-1999) i la Carme Rebollo (1921-2013) signen La cultura tradicional i el parlar de Lloret que s'ha convertit, amb el pas del anys, en un referent obligat per a conèixer la cultura i historia de Lloret de les primeries del segle XX.

El volum sortia a les llibreries en 1989 i com en diu Domènech "(...) un llibre magnífic on s'apleguen cançons, entreteniments, creences religioses i profanes, maneres de cuinar, danses, festes, vida parroquial, goigs, jocs, llegendes, fets especials, remeis, renoms, expressions, travallengües i el vocabulari d'ús exclusiu a Lloret"(1)

En Germinal Ros, en un escrit al Lloret Gaceta, sintetitza el contingut de la obra del matrimoni lloretenc. (2):

"El llibre que comentem és una mena d'història popular de Lloret i més especialment dedicada al primer quart d'aquest segle. Els autors estan perfectament qualificats per parlar-ne, ja que són persones que no s'han mogut mai del poble i han viscut dia a dia els esdeveniments.

Recordem un Lloret pobre, que alguns enriquits d'ara volen negar, en el qual es mancava de moltes coses essencials. Sols alguns "americanos" podien fer ostentació de riquesa. Eren els temps en que la gent jove podia passar vetllades a can Maitanquis o a la Nyerra, cantant cançons de taverna o havaneres que ja estaven en curs i a la sortida anar sota la finestra d'alguna noia maca de la que alguns estàvem enamorats. Era la serenata que tallava el somni de la gent.

 En el llibre, hi trobem un pacient recull de cançons d'aleshores.  'Esteve i la Carme han tingut la sort de tenir uns pares als quals els hi agradava la cançó i que van conservar la memòria per poder-les escriure i repetir-les als seus fills. En aquella època hi havia arreu de Catalunya importants grups corals i la gent tenia el gust de cantar. Ara ja no és així: la música es compra "en conserva" la lletra de la cançó, sovint en anglès, ja no compta.

Hi ha una part important del llibre dedicat a les creences religioses i profanes, de vegades impregnades de supersticions lligades a les tradicions populars, prometatges, casaments, naixences i morts, el bé i el mal. La llista de les coses portant "desgràcies" és molt llarga i que tenien lliure curs en els sectors del poble que menys accés havien tingut a l'educació. Afortunadament ara és poca la gent que creu en bruixeries, però se'n troben de barrejades amb les tradicions locals.

La cuina tradicional lloretenca, de preponderància marinera també ha estat estudiada. Ara que el peix escasseja a les nostres costes i que molt del que consumim ens ve de lluny, no hi ha tantes coses que es puguin escollir per fer una cuina típicament lloretenca. Les mestresses de casa ja no poden passar hores i hores davant dels seus fogons vigilant el seu suquet, ni els mestres-cuiners no es surten gaire de la rutina culinària , si no és per casos excepcionals.

La dansa amb el ball de les almorratges i la sardana són curiosament estudiades. No cal oblidar que l'Esteve Fàbregas és el gran pal·ladi del Ballet Nacional Català.

La fauna i la flora i més especialment la flora marina, han estat estudiades molt profundament. Les festes anyals tradicionals són en una llarga llista. Amb el ritme de vida actual, moltes festes han desaparegut. La vida religiosa d'aquells anys també ha estat estudiada i segurament serà apreciada pels que s'interessen al tema.

Al llibre s'hi estudia un tema que, ell sol, justificaria la seva edició. Es tracta dels renoms o motius. A la nostra infantesa, als principis de segle, era corrent que cada família fós coneguda per un motiu. Al llibre hi figuren 760 motius. Si es té en compte que Lloret no atenyia els 3000 habitants, resultaria que tothom tenia un renom. Encara, entre la gent més gran, aquests motius estan en curs. Però les noves generacions amb el cosmopolitisme de Lloret, ja no en fan esment perquè no els saben i la vida ha canviat. L'estudi d'Esteve Fàbregas i Carme Rebollo continua amb la recerca dels orígens de cada renom; és una investigació molt instructiva.

Les llegendes de Lloret també figuren en el llibre. La més significativa és la de la senyora de Rossell amb històries de traginers i d'imatges trobades.

A l'estudi que es fa sobre el llinatges de Lloret, es confirma que entre la gent nostra no n'hi ha que vinguin de la noblesa feudal, ni de 1 aristocràcia. Tracta sobretot dels cognoms dels habitants de Lloret a partir del segle XIII, amb noms que es van repetint amb les generacions successives. Queda clar, també que Lloret és indret favorable a 1'immigració. Hi ha gent de Blanes, de Tossa, Vidreres i Maçanet que es van establir a Lloret, ben aviat.

La segona part del llibre referent al parlar de Lloret i les seves característiques principals , arcaiques i actuals fa 1 objecte d'un estudi detallat, molt tècnic. El parlar de Lloret, ja no és el què era. Quantes persones "salen" encara? Quantes diuen es noi o sa noia? El turisme i les immigracions han canviat el nostre parlar cada vegada més sotmès a veus que venen de fora.

 Els autors no s'han conformat, ells sols, l'estudi dels temes que fan 1'objecte del llibre. Modest Prats, per la filologia catalana, altres persones conegudes de Lloret pel seu saber en art, música, biologia, sanitat, religió, història i cuina, han estat consultades. El fet és que les persones que vulguin aprofundir la seva coneixença de Lloret, tindran que consultar el llibre d'Esteve Fàbregas i Carme Rebollo, una obra molt apreciable."


(1) Recordant la Carme, article de Joan Domènech al Punt Avui, de 30 d'octubre de 2013
(2) Lloret Gaceta, num. 510, de l'1 de març de 1990, pp. 22 i 23


Esteve Fàbregas i Barri, Carme Rebollo Tibau, La cultura tradicional i el parlar de Lloret, Lloret de Mar: Cercle Alba de Prima, 1989, 275 p.
Llegir-ne més...

12 de desembre 2017

Camins públics de Lloret

Cap comentari :

Lloret guarda memòria sobre el terreny dels camins i vies que travessaven la seva gran extensió de boscos i conreus. L'any 2016, el consistori de la vila va aprovar l'Inventari de Camins de titularitat pública del terme municipal de Lloret de Mar, redactat pel geògraf Xavier Campillo. Hi són recollits a prop de 78 camins públics, amb una breu descripció històrica i una fitxa de catalogació.

Aquest estudi consta de la següent documentació:
 a)Memòria explicativa;
 b)Base digital georeferenciada;
 c)Fitxes dels camins inventariats;
 d) Mapa general amb la localització dels camins inventariats i codificats.

 ENLLAÇOS DE CONSULTA:
Llegir-ne més...

10 de desembre 2017

Una passejada pel Lloret de principis de segle

Cap comentari :
El Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar (SAMLM) ha publicat recentment un vídeo il·lustratiu de cóm era el Lloret dels primers quaranta anys del segle XX.

Llegir-ne més...

26 de novembre 2017

Jaume Felip Gibert ( i 2)

Cap comentari :
En Jaume Felip Gibert deixa Barcelona i la seva vida universitària i arriba a Lloret el 4 de novembre de 1591 per ocupar-se de la rectoria i la notaria de la vila. Tot seguint, es farà un resum de la seva tasca organitzadora dels assumptes civils i eclesiàstics al front de la representació de la pabordia de Lloret.

1591-1608: Desenvolupant un ideari humanista

Amb la presa de possessió com a rector i notari, Gibert tractarà de posar en ordre, dintre de les seves atribucions pastorals i notarials, la universitat de Lloret, l'església com a recinte de culte i la cura de l'educació dels infants. Molt d'aquest treball era present a les seves consuetes, escrites de pròpia mà i avui perdudes (1)

Signatura notarial del rector Gibert en una àpoca sobre un censal.  27 de gener de 1599.
Font:SGDAP/Ajunt. de Girona

A les dues setmanes de ser-ne, el rector Gibert comença per l’església parroquial que s’havia convertit en un lloc per a resguardar les pertinences dels habitants de Lloret. Va fer retirar, segons les notes seves, entre 200 i 250 baguls i arconts que eren entre les parets del temple. Això no ha de sobtar a ningú. L’església lloretenca estava preparada per a la defensa davant els freqüents atacs de la pirateria, tot disposant de porta llevadissa i arpilleres per a repel·lir assalts.

No va esmerçar esforços en embellir l’edifici de culte amb retaules, com el de la Verge del Roser (1593) o la instal·lació d’un rellotge a la torre campanar, realitzat pel rellotger piemontès Bartomeu Boil. També seria impulsor de confraries com la del Santíssim, de Sant Elm o del Roser, que funcionaven de manera irregular.

Tota aquesta energia desplegada en un poble tancat i sotmès al Capítol de Girona, havia de topar, necessàriament, amb el costum i la mentalitat arcaica de la universitat de Lloret i dels obrers que tenien cura del temple parroquial. Sabent-ne quan havia de ser conciliador i quan imposar el seu criteri, el rector Gibert aconseguí concretar en El Nou Redreç, un document que, en 35 capítols, reorganitzarà les institucions comunes de la vila a partir de 1595.

Fruit de la seva dedicació a l’ensenyament, Jaume Felip Gibert deixarà unes constitucions per a l’educació del minyons, que daten de 1599, i que d'alguna manera, són avançades, pedagògicament parlant, als dels seus contemporanis. El rector és un testimoni directe de la vida religiosa de Lloret de finals del segle XVI. A les seves consuetes, en especial les que van de 1592 a 1595, relaten com feien la festa les diferents agrupacions professionals de la vila, amb dies assenyalats en el calendari litúrgic: els pescadors per sant Pere, els traginers per sant Antoni, etc. També les processions, com el de la benedicció de la Vera Creu, que es feia el 3 de maig i que seguia un itinerari marcat per 3 creus: anada a l’església de Sant Joan del Castell, a continuació Sant Quirze i arribada a la capella dels Sants Metges del hospital.

Es deixa, també per a la historia, la narració dels dies terribles del temporal de desembre de 1607. Poc després, pels vols de febrer de 1608, el rector Jaume Felip Gibert moria a Lloret, molt probablement, d’una malaltia que anava arrossegant des de feia anys – faria testament el 1601- i que, seguint el seu postrer desig, seria enterrat a la vila.

No es sap del tot cert si la família al complet de Jaume Felip Gibert vivia a Lloret. Per les referències aïllades trobades al testament i altres documents, tot fa pensar que durant el temps que Gibert era a Lloret, n'era acompanyat per la seva mare Coloma i pel seu germà i germanes amb matrimoni amb gent de Lloret. El fet que en demanés sepultura a la vila corrobora, en part, aquesta suposició.


NOTES:
(1) Aquestes consuetes fetes per el rector Gibert es van destruir durant el saqueig de l'església parroquial de Sant Roma, el 22 de juliol de 1936. En sabem de la seva existència i contingut, gràcies a la feina realitzada pel Josep Galceran, secretari de l'ajuntament, periodista i historiador afeccionat a finals del segle XIX. Als anys 30, l'Emili Martínez i l'Esteve Fàbregas en farien transcripció de les consuetes i del llibre Milloraments fets a l'església parroquial, que encara hi restaven custodiats al temple lloretenc.

MATERIAL CONSULTAT:

⚈La Vanguardia Española, 17 de novembre de 1966, p. 36
⚈Lloret de Mar: Domènech, Joan. Quaderns de la Revista de Girona. Col. Monografies Locals. Girona, 1992.
⚈Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar- Fons Martínez-Passapera: Inventari manuscrit relació documentació relacionada amb rector Jaume Felip i Gibert//S.T: 86.31.17
⚈Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar- Fons:RELIGIOSOS: PARRÒQUIA DE SANT ROMÀ. Milloraments fets a l'església parroquial de Lloret en temps del doctor Jaume Felip Gibert // S.T: 56.544.2
⚈Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar- Fons:RELIGIOSOS: PARRÒQUIA DE SANT ROMÀ. Consueta de Mossen Jaume Felip Gibert.//S.T: 56.544.3
⚈Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar--Fons:Martínez-Passapera. Inventari de béns del rector Jaume Felip i Gibert.//S.T: 86.31.19
⚈Arxiu Històric de Girona. Fons notarials. AHG170-374-T2-4308 / Girona-03.
Llegir-ne més...

24 d’octubre 2017

El castell de Lloret, la novel·la

Cap comentari :
El castell de Lloret és la novel·lització d'una persona i d'un projecte personal que amb el temps ha esdevingut una icona de la nostra façana marítima. La vila marinera no es pot entendre, des de la seva popularització internacional en fotografies i pintures, sense la presència d'un habitatge que prenia la forma de castell gòtic. 

El seu autor, en Josep Lluís Casanovas, ha captat encertadament el personatge, el moment històric i el Lloret dels anys 30, recelós al començament de l'obra de l'arquitecte gironí Isidor Bosch.

Narcís Plaja i Martí, fill d’en Salvador i de la Rosa, neix a Girona l’any 1901 i mor el 1989 a Barcelona. Personatge principal de la novel·la va aportar a Lloret una icona sense precedents de la Costa Brava. Encara avui dia, milers d’imatges del castell segueixen viatjant a través de les xarxes d’Internet per arreu del món.


A continuació, un fragment de la narració de El Castell de Lloret.

"Van trepitjar Lloret després de creuar un petit torrent protegit per un canyar i, després d’aparcar en un descampat davant mateix de la Casa de la Vila, van baixar del cotxe. En Narcís es va fixar en una gran mansió situada al fons del passeig. Era d’aquelles cases modernistes que els indians havien edificat temps enrere. Per tota la façana de la platja continuava un reguer de cases blanques que miraven presumptuoses cap al mar. Entre elles en destacava alguna amb indicis de ser de nova construcció.

No van trigar a apropar-se una colla de nens i alguns pescadors curiosos que pencaven endreçant les seves xarxes esteses a les sorres de la platja. El seu cotxe era molt cridaner a Girona, però en les petites localitats on hi feien parada, es convertia en una atracció de circ. Es trobaven atrafegats remenant les caixes per endur-se amb el capó del cotxe obert quan un nen amb pantalons curts i una filera de mocs que li arribaven fins els llavis, se li va apropar.

-Hola!
-Hola maco! –va contestar en Narcís mig forçat.
-És teu aquest cotxe?
-Sí, es clar.
-Què bonic!
-T’agrada?...
-Em dónes una galeta?

En Narcís exhibint un somriure fictici imposat per les circumstàncies, no va tenir objecció en obrir una de les caixes, desembolicar una galeta i donarla-hi a la mà. Quan se’n va voler adonar, s’havia format una revolada de marrecs demanant galetes sense deixar ni un respir a tots dos, que no donaven l’abast repartint galetes. Fins i tot els pescadors volien provar el gust del seu producte, creient que tot formava part d’un espectacle propagandístic.

Quan van satisfer el desig de tothom, van tornar a carregar i van sortir d’allà gairebé corrents. Havien d’anar per feina i buscar possibles comerciants en potència. Cadascú se’n va anar pel seu compte.
La primera impressió que va tenir en Narcís en veure el poble va ser positiva i que no era pas gens ni mica reprotxable. Li resultava estrany que mai no hagués tret el cap per allà.

Per què mai havia trepitjat Lloret? Potser perquè existia una rivalitat ancestral entre els dos pobles i ell havia assumit les opinions pernicioses de la gent de Blanes. O potser era perquè l'aristocràcia establerta a Blanes era més puixant, o tal vegada perquè Lloret era un poble on tot estava per fer"

EL CASTELL DE LLORET
de Josep Lluís Casanovas
Ed. Bubok, 2015
Disponible en línia

Llegir-ne més...

22 d’octubre 2017

Jaume Felip Gibert (1)

Cap comentari :
Dintre de la dilatada historia de Lloret de Mar hi trobem personalitats que han deixat la seva empremta a la vila, que n'han suposat un revulsiu al moment que els va tocar viure i que, de les seves idees i accions, de les seves decisions i aportacions materials, han estat capitals per comprendre el nostre present.

Una d'aquestes persones va viure a Lloret entre el novembre de 1591 fins la seva mort el 1608. Jaume Felip Gibert, rector, prevere i notari de Lloret, va fer entrar la vila a la modernitat, a la corrent renaixentista de la seva època. Una figura important que en deixà testimoni del poble a finals del XVI en forma de comentaris en les consuetes o diaris del seu ofici, i d'altres documents, com el llibre dels Milloraments de la parròquia, avui perduts (1)

Placa en record del rector Gibert, que s'hi troba a l'esglèsia
lloretenca. Foto:V. Llavero
És una feina difícil, car no hi ha prou documentació, tractar d'arribar a saber qui era en Jaume Felip Gibert, sobre els seus origens i sobre la seva vida abans de ser nomenat procurador de Lloret per la Seu de Girona el 10 de novembre de 1591. Gràcies a diversos treballs i fonts, traçarem un perfil aproximat sobre la seva persona i la seva obra.

La família del rector Gibert

No ha estat possible saber data i lloc de naixement del rector Gibert. A través  del seu testament, redactat el 1601 (2) podem arribar a saber quelcom de la seva família i aventurar alguna cosa més del seu passat abans de ser nomenat repetidor de la Universitat de Barcelona el 1579-1580.

Per les referències fetes al document testamentari, en Jaume Felip Gibert tenia un germà i dues germanes. La seva mare, de nom Coloma, era viuda i hi a un esment de "Gibert ferrer, el meu pare". Així, és possible que Gibert pare fos un menestral, tal vegada que agremiat, del qual, de ben segur, n'heretava el nom de Jaume com a primogènit. 

El seu germà és Pere Gibert, casat amb Paula Cristina. En algú passatge del testament parla del germà d'aquesta, en Francesc Passapera.  En la documentació  de la Universitat de Lloret datat el 25 de març de 1608 hi trobem Pere Gibert, negociant de Lloret i la seva esposa Paula en el context de la venda d'un censal mort (3). En un document posterior, ja en 1613, tenim Pere Gibert, negociant de Vila-rodona resident a Lloret i la seva esposa Paula (4) Sembla ser que el germà del rector Gibert va estar un temps a Lloret, i fins i tot, es casaria amb una dona del poble.

Les seves germanes responien una al nom de Coloma, com la mare, casada amb Benet Maig (sobre el seu marit assenyala Lloret com a lloc d'on en venia), i Caterina, casada amb Segimon Subirà, també resident a la vila. Per un esment dintre dels Milloraments, es parla que un pintor milanès de nom Joan Baptista Toscano es present a casa del "meu cunyat Segimon Subirà", acollit per el vilatà mentre pintava el retaule de Nostra Senyora del Roser.(5)

On havien nascut en Jaume Felip i la seva família? Aquí n'entrem en el terreny de les suposicions, ja que l'actual demarcació de Tarragona és la més plausible. N'hi ha l'esment a Vila-rodona (Alt Camp), on resideix en Pere Gibert, com s'ha vist abans; n'hi ha al testament referència d'una cosina germana del rector que vivia a Valldeperes (Navàs, al Bages).

Testament de Jaume Felip Gibert. Fragment.
Font: Arxiu Històric de Girona
El testament consultat deixa altres informacions que desvetlla la religiositat del rector: mostra la seva voluntat de ser sepultat a Lloret; n'hi deixa diners per a celebracions de les diades dels sants apòstols Jaume i Felip; alguna donació per les obreries actives a la població, etc. És, doncs, un text jurídic realitzat el 1601, el mateix any en que sembla que la torre de defensa de la vila lloretenca es acabada de fer. No hi figura la raó que motiva Jaume Felip Gibert ordenar la seva redacció i fer una repartició de diners – que no propietats – entre els membres de la seva família.

El seu pas per la Universitat de Barcelona
La ciutat comtal era seu de la Universitat promoguda i gestionada pel Consell de Cent. (6) La possibilitat de formar part de l'equip docent es feia, de més manera habitual, per assignació dels consellers durant un any. Jaume Felip Gibert entraria a formar part de l'Estudi General a l'àrea de Gramàtica com a repetidor  de la classe de medianos en el curs 1579-1580 (7). Posteriorment, seria mestre de menores des de 1585 fins el 1590, tret del curs 1588-1589, que en seria mestre de Infimos.

En el transcurs de la seva vida com a ensenyant escriuria diferents llibres relacionats amb el seu camp del saber: De figuris gramaticis et rethoricis compendaria tractato (1586), un tractat sobre figures i trops més comuns de gramàtica i retòrica. Dos anys després, en 1588, faria imprimir el que constituïa el material d'ensenyament a les seves classes, De genere et declinatione nominis (8). I també hi sortirien altres llibres editats de manera pòstuma, com el que recull els comentaris a l'obra del pensador llatí Cató.

Un cop acabat el curs el 1589, és el moment en que Gibert abandonà l'Estudi General i tornarà a aparèixer a Lloret el 1591. Només es pot especular sobre aquest canvi d'una feina universitària relativament ben prestigiada per una notaria i rectoria a Lloret. Si be, com afirma el propi Gibert en la presentació de les seves obres, era doctor en teologia, l'ambient a Barcelona de l'últim terç del segle XVI no era de tranquil·litat dintre i fora de la Universitat. Les tensions municipi i universitat, per una banda, el combat dialèctic entre erasmistes, lulians i ramistes, per una altra, s'hauria d'afegir la influència i confrontació de les distintes ordes monàstiques en el món acadèmic de la Corona d'Aragó. Amb un tarannà més obert, molt humanista i amb una sòlida formació en diferents camps, no estranya que Gibert deixés les intrigues barcelonines per un lloc i feina més adient amb el seu esperit reformista i profundament religiós.

Lloret coneixeria una època d'esplendor sota la seva rectoria i prepararia la vila costanera pels nous i exigents temps de la història del segle XVII.


NOTES:
(1) Aquestes consuetes fetes per el rector Gibert es van destruir durant el saqueig de l'església parroquial de Sant Roma, el 22 de juliol de 1936. En sabem de la seva existència i contingut, gràcies a la feina realitzada pel Josep Galceran, secretari de l'ajuntament, periodista i historiador afeccionat a finals del segle XIX. Als anys 30, l'Emili Martínez i l'Esteve Fàbregas en farien transcripció de les consuetes i del llibre Milloraments fets a l'església parroquial, que encara hi restaven custodiats al temple lloretenc.
(2) Arxiu dels Protocols Notarials del notari Pere Mir, de Girona. Arxiu Històric de Girona. AHG170-374-T2-4308 / Girona-03, vol. 487, foli 487v.
(3) Fons Universitat de Lloret, datat el 25 de març de 1608. ST:72.174. Servei d'Arxiu Municipal de Lloret.
(4) Fons Universitat de Lloret, datat el 14 de maig de 1613. ST:72.175. Servei d'Arxiu Municipal de Lloret.
(5) Fons Martínez-Passapera. Còpia  manuscrita de documents datats de 1593. ST: 86.31.16.  Servei d'Arxiu Municipal de Lloret.
(6)Tota la informació sobre Jaume Felip Gibert a la universitat barcelonina prové de la tesi doctoral de l'Antonio Fernández Luzon, presentada el 2003 a la Universitat Autònoma de Barcelona sota el títol de La Universidad de Barcelona en el siglo XVI. [Consultat en línia, 21 d'octubre de 2017]
(7) L'estructura dels estudis de gramàtica es dividia en el diferent grau d'aprenentatge de les normes de les llengües. N'havia, doncs, de més dificultat a menys: Mayores, Medianos, Menores, i en ocasions, Infimos.
(8) Aquest llibre portava una dedicatòria per en Jaume Cassador, bisbe de Girona (1583-1597) i que havia estat president de la Generalitat de Catalunya.
Llegir-ne més...

16 de setembre 2017

Instantànies del passat més recent

Cap comentari :
Una ullada al Lloret de principis dels anys 60 a través de l'objectiu fotogràfic de Peter Dale. El Sr. Peter Dale era un estiuejant anglès aficionat a la fotografia que va venir a Lloret de Mar a mitjans dels cinquanta i es va quedar a viure a la població en casar-se posteriorment amb una lloretenca, la Sra. Mercè Pal(1)

Entre aquestes fotos n'hi ha que mostren Lloret nevat, corresponent al temporal de l'any 1962 i que recordarien el que vam passar el 2012, mig segle després.

Les fotos que apareixen a continuació, es troben a Flickr i han estat pujades a la plataforma fotografica per l'Enric Fontdeglòria, que a l'igual que Peter Dale, es membre de l'entitat lloretenca Montphoto.  Lloret, principi anys 1960
NOTES:
 (1) Informació treta del Servei d'Arxiu Municipal de LLoret de Mar.
Llegir-ne més...