Així era la portada de la revista Tramuntana de gener de l'any 1965.
Cala Trons verge i quasi inaccessible.

Font: Arxiu Municipal de Lloret de Mar