Esteve Fàbregas i Barri, en el record

Esteve Fàbregas i Barri, en el record
autor: Joan Domènech i Moner
Font: Quaderns de la Selva
Any: 1999 Núm.: 11>

Text complet