Església de Sant Romà

Les fotografies exposades a continuació mostren l'església de Sant Romà a través del temps. També hi a pareixen objectes de culte i elements artístics que van ser robats o destruïts quan un grup de milicians va irrompre al recinte eclesiàstic el 22 de juliol de 1936 i en començà a arramblar amb qualsevol objecte religiós que hi trobaren.

1890.Plaça de l'església. Celebració de la benedicció dels rams. Font: SAML-Fons Josep Maria del Rio i Soliguer

1910 ca.  Nens davant la porta de l'església de Sant Romà. Font: SAML-Fons Joan Baptista Gallissà i Botet.

1915 ca. Diada de Rams al davant de l'església parroquial de Lloret de Mar. Font: SAML-Fons Martínez Planas
1915 ca. Detall de la torre campanar de l'església. Font: Taller d'història de Maçanet

1920 ca Façana principal, amb la capella modernista. Font: SAML- Fons Josep Vilà i Prats

Portalada de l'església avui desapareguda. Font i data de la postal desconeguda.

 1922 ca. Reformes a l'entorn de l'església. Font: Ajuntament de Girona. CRDI (Valentí Fargnoli Iannetta)

1924. Rectoria i escola parroquial.Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya- Fons Francesc Blasi.

1930. Salvador Crescenti Gironella davant l'església. Font: Ajuntament de Girona. CRDI (Salvador Crescenti Miró)

1930 Ca. Rectoria i escoles parroquials a l'esquerra de l'església on es pot veure les capelles exteriors del temple.
Font: SAML- Fons Martínez-Planas
1930 ca. Altar major de la parroquial lloretenca. Font: Font: SAML- Fons Martínez-Planas
1930 ca. Conjunt de fotografies sobre les diferents dependències de l'esglesia. Font: SAML-Fons Martínez-Planas

1930 ca. Relicari perdut  a la guerra.
Possible foto de E.Martínez
Font. Taller d'història de Maçanet
1930 ca. Copó perdut a la guerra.
Possible foto de E.Martínez
Font. Taller d'història de Maçanet