Una visió del turisme

El turisme ha estat i és el motor que fa funcionar l'activitat de la vila de Lloret. Si fem un resum ràpid, podriem dir que tot va començar el 1908 a Santa Cristina, quan era el parador atractiu de la societat benestat de Barcelona i Girona (1)

Després vindrien la popularització de les vacances als anys 20 i 30, amb les cases d'estiueig  davant mar que va crear una "colònia" de gent fidel a les platges i racons de la vila.

Els anys 50 comença el turisme internacional i Lloret passa de viure del camp i de la pesca a les divisses que entraven cada temporada.

Una dècada més tard, la marca Lloret és la principal destinació de lleure vacacional de l'estat espanyol. Però aviat, el poble va començar a morir d'èxit: arriba la massificació, la despersonalització i l'urbanisme desaforat, conseqüències que encara arroseguem a dia d'avui.

El turisme ha provocat moltes mirades i reflexions. Algunes d'aquestes mirades queden recollides en una exposició-treball de la Fundació Pere Tapies i el Forum de les Cultures de Barcelona 2004. (2) 

Amb el títol de Tour-ismes, contava amb diferentes aportacions des d'una vesant personal o professional. Dintre d'aquest treball destaquem l'article de la Montse Romaní (Lloret, 1968) que parla de la vila en un repàs molt particular del que ha significat el turisme per a Lloret.

Font: Jorge Luis Marzo (http://www.soymenos.net)

Notes: 
(1) Tot i ser una aproximació al fenòmen del turisme a Lloret, cal destacar els treballs de Fàbregas i Domènech:

Fàbregas i Barri, Esteve:Vint anys de turisme a la Costa Brava : 1950-1970 : cara i creu d'una època divertida.La Costa Publicacions. Lloret de Mar, 2010. . 

Domènech i Moner, Joan: Cinquanta anys d'esforç turístic a Lloret de Mar. Ajuntament de Lloret de Mar, Servei municipal de publicacions, 1982. 

 (2) Podeu descarregar el dossier de l'exposició a aquesta adreça: http://www.soymenos.net/tour-ismes_CAT.pdf (consulta 4 d'agost de 2015)