En la villa de Lloret de mar...

En la villa de Lloret de mar, a primero de Enero de mil ocho cientos cuarenta: Don Alberto Riera Alcalde Primero Constitucional...

És així com comença l'acta de constitució del nou ajuntament el 1840. El més destacable d'aquest document és que, per primer cop, apareix la nova denominació oficial per a la vila en un document del consistori lloretenc: Lloret de Mar.Actes del Ple de la Corporació - 01/01/1840. Font: SAMLM

Però aquest afegitó que mostra la condició costanera de Lloret ja el trobem abans. Fruit de les diferents reformes dels governs liberals a inicis del segle XIX, es tracta de racionalitzar l'administració estatal, provincial i local. Es creen noves partides judicials, com Santa Coloma de Farners i deixaria enrere l'organització de l'antic règim. Ja veiem escrit el nom de Lloret de Mar al llibre Demarcacion de los limites de las cuatro provincias en que se divide la Cataluña, de 1822 (1), i que s'aniria consolidant en successives reformes de diferent abast, com les de 1833 i 1840.(1) Disponible en Google Books. Segons el mateix llibre, hi trobem que Lloret, dintre de la partida judicial de Santa coloma de Farners, disposa de 350 veïns. Altres poblacions la superen: Blanes i Santa Coloma, tenen 800 veïns, mentre Cassà,  en té 500. Vidreres i Tossa, en compten 200 veïns respectivament.