La Riera de Lloret: evolució i canvi

Marta Vellvehí i Pararols, avui dia arquitecta, va presentar la seva tesi universitària a la UPC de Barcelona amb els aspectes tècnics, socials i econòmics que va suposar el cobriment de la Riera de Lloret a l'any 1989.
En paraules d'introducció del treball "Amb aquest projecte intentem demostrar la repercussió que ha tingut el cobriment de la Riera en els trams de l'Avinguda Just Marlés i de Montbarbat. Pretenem analitzar com han evolucionat cadascun dels projectes per separat i quina ha estat la la seva execució final així com comprovar si s'han dut a terme tal i com s'havia planejat en un principi si ha estat la que en un primer dia s'havia dit. Comentarem com serà tot, el dia que el 3è tram d'aquesta Riera estigui coberta pel que fa per exemple als accessos a Lloret de Mar, transport.. Per assolir aquests objectiu ens hem centrat a buscar com han canviat els 2 barris, que estaven separats per la Riera i com els hi ha afectat el cobriment. Farem un petit estudi econòmic de l'habitatge, de tots els barris que hi ha a Lloret, així observarem els diferents preus d'aquestes zones per poder fer una valoració correcte i acurada d'aquests resultats"


 

Font: Universitat Politècnica de Catalunya.

Treballs academics UPC: Repercusió de la remodelació de la riera Av. Just Marlés en les diferents fases de projecte i afectació urbanística en el entorn de Lloret de Mar