La bòbila de FenalsL'any 1972, durant l'estiu i quan es procedia a la instal·lació de canonades per al servei d'aigua potable i per al sanejament de la vila en diversos indrets, aparegueren restes de clara identificació romana. A Fenals, en el carrer de Francesc Layret, en obrir la trinxera corresponent i a uns 160 cms. de profunditat, es va començar a trobar gran quantitat de trossos d'àmfora, de rajols i material refractari, fragments de lluernes, masses d'argila pastada, tègules, algun troç de dolium i altres materials i, fins i tot, una moneda de Domicià, corresponent a l'any 83 d. de C. Com no va haver-hi acord amb els propietaris dels terrenys adjacents, la possible troballa es va quedar en una anècdota.

 L'any 1983, en ocasió de concedir permís municipal per a construir blocs d'apartaments en el solar comprés entre els carrers Río de la Plata i Francesc Layret per un cantó (perpendiculars a la platja) i el carrer del Pla de Fenals i la riera Passapera per l'altre, —solar que ve a tenir, doncs, una forma de rectangle aproximadament, a instàncies de Joan Domènech es va vincular l'esmentada llicència d'obres a la necessitat de fer atenció en el moment de treballar en la zona on es suposava l'existència del jaciment. De les prospeccions inicials van anant sorgint un complexe d'uns 2000 metres quadrats, que per la situació, la quantitat de material argilós i restes d'àmfores, va quedar palès que es tractava d'una bòbila d'origen romà, datada aproximadament entre el 50 AC i el 50 DC. Amb caràcter d'urgència, es van fer prospeccions arqueològiques per dibuixar el traçat d'aquesta factoria de terrissa i recuperar tot el material susceptible de tenir valor arqueològic.

 EL LLIBRE:La bòvila romana de Fenals: una indústria terrissera d'època romana a la Costa Brava. / Ramon Buxó i Capdevila, Joaquim Tremoleda i Trilla
 [Lloret de Mar] : Ajuntament de Lloret de Mar; col·lecció Es Frares n. 5 : Disaster Café, DL 2002+ INFO: Fenals, Lloret de Mar, La Selva. Excavació d'urgència, febrer-agost de 1984. Informe de Ramon Buxó i Joan Descamps.