Santa Cristina, juliol de 1963

Feu clic sobre la imatge per engrandir-la

Aquesta foto ha sigut estreta de la revista lloretenca Tramuntana, a la seva edició de 1963.