Una troballa curiosa: àmfora amb innscripció llatina i gràfi ibèricÀmfora que pertanyia a la Col·lecció de l'Angel Martínez de la Guardia, registrada i estudiada per la Maria del Vilar Vilà. Crida l'atenció per què incorpora dues transcripcions idiomàtiques com el llatí i el iber.

Vegeu article sencer