20 de novembre de l'any 966


Lauretum era la denominació llatina per a la nostra vila als temps medievals, potser per l'abundor de llorers en tot el terme.Posteriorment, el nom va anant derivant-se a Lauredo, Loredo, Loreto fins arribar-hi a Lloret.

Però la primera vegada que apareix referència a la població de Lloret va ser un pergamí datat de l'any 966 de la nostra era amb motiu de la donació de la Vall de Tossa que fa el comte de Barcelona, Miro I, al monasteri de Ripoll. Consta com LOREDO i per les indicacions geogràfiques fa al·lusió a la ciutat que avui coneixem com Lloret de Mar.

A l'imatge, lema commemoratiu del mil·lenari de la vila realitzat a l'any 1966.