Aproximació al Lloret de l'època napoleònica

Aproximació al Lloret de l'època napoleònica
Autor:Joan Domènech i Moner
Font:Centre d'Estudis Selvatans (Quaderns de la Selva)Vol.:2
Any:1988 Pàgina:161-184
Text complet