La Fulla de Llorer

La Medalla de la vila de Lloret de Mar, més coneguda amb el nom escaient de "Fulla de Llorer", és la màxima distinció amb què Lloret recompensa aquelles persones que han contribuït d'una manera important al bé públic i a l'enaltiment de la vila.

Aquest guardó honorífic fou creat per la corporació municipal en les categories d'or, argent i bronze, coincidint amb les inoblidables jornades del Centenari de  l'òpera "Marina", l'any 1955, a suggerència de l'escriptor Esteve Fàbregas i Barri, llavors oficial major i encarregat de Relacions Públiques de l'Ajuntament, sense pensar ni de lluny que un dia, vint-i-cinc anys després, la concessió de la "Fulla" recauria en ell.

Fulla de Llorer i medalla honorífica, donada al ministre
 Gonzalo Fernández de la Mora. 
Font: Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions. Ajunt. de Girona
El Reglament que en regula la concessió, així com la dels títols de "Fill Adoptiu", "Fill predilecte" i "Membre honorari de la Corporació", fou aprovat pel Ministeri de la Governació, previs els tràmits reglamentaris i l'informe favorable de la "Real Acadèmia de la Historia", el 4 d'abril de 1966, any del Mil·lenari de Lloret. Segons l'esmentat Reglament, la "Fulla" podrà ser concedida tant a particulars com a entitats nacionals o estrangeres, i l'articulat preveu tots els detalls: El text, els materials, les dimensions, la forma i fins el cordó per penjar la medalla al coll.(1)

Fragment de La Vanguardia, 22 de març de 1966. Font: Hemeroteca de La Vanguardia
Lliurament de la Fulla de Llorer a Franco. Font: Los Sitios de Gerona, 2 de febrer de 1967


Fins a la data, s'han concedit nou medalles: tres d'or i sis d'argent, i un títol de "Fill Adoptiu", el lliurament dels quals ha revestit cada vegada la major solemnitat.


Medalles d'Or:

General Francisco Franco Bahamonde, 1 de febrer de 1967.
Almirall Pedró Nieto Antúnez, 1 de juliol 1967.
Ministre Gonzalo Fernández de la Mora, 15 de setembre de 1975 .Medalles Plata:

 Mossèn Pere Torrent i Crous,  18 de  novembre de 1964.
 Luis Rodríguez de Miguel, 28 d'agost de 1969.
 Religioses del Col·legi Immaculada Concepció, 5 d'abril de 1979.
 Esteve Fàbregas i Barri, 15 de novembre de 1980.
 Religioses Vetlladores de Sant Josep de Girona (Hospital-Asil Municipal), 15 de novembre de 1981.
 Domènec Moner i Basart, 23 de març de 1991.


 Fill Adoptiu:

 Dr. Ernest Adler Reizner, 12 de setembre de 1969.EL PLENARI DE LLORET REVOCA LES DISTINCIONS A LES AUTORITATS FRANQUISTES


Lloret revocarà el lliurament de la Fulla de Llorer per part de l’Ajuntament a Francisco Franco, Pedro Nieto Antúnez, Gonzalo Fernández De la Mora i Luis Rodríguez De Miguel.

 L’encarregat de presentar la moció al ple del dia 21 de setembre de 2015 va ser Miguel Gracia, d’ICV-EUiA, que va exposar qui eren les persones a qui es demanava que es retirés el reconeixement. Gracia va argumentar que la Fulla de Llorer es va entregar de manera no democràtica i, per tant, cal retirar-la i fer-ho saber als familiars dels afectats.

 La proposta prové de la CUP, que va demanar als diferents grups municipals que l’entressin al ple. Així ho van fer ICV-EUiA, ERC-Avancem i En Lloret sí, se puede, tot i que la resta de grups també hi van donar suport i es va aprovar per unanimitat(2)

L'acta del plenari del 21 de setembre de 2015 queda recollit, en el seu punt 9è, de la següent manera(3):

(...)

9.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, CIU, ERC-AVANCEM i EN LLORET SI SE PUEDE, SOBRE LA REVOCACIÓ DEL LLIURAMENT DE LA “FULLA DE LLORER” A FRANCISCO FRANCO, PEDRO NIETO ANTÚNEZ, GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA, i LUIS RODRIGUEZ DE MIGUEL.

Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per unanimitat dels reunits. 

Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord: 

Durant la dictadura feixista del general Franco les diferents administracions van instaurar distincions que eren lliurades, normalment, a alts càrrecs del règim feixista: el mateix Franco, els seus diferents ministres i dirigents de l'anomenat règim nacional. Els càrrecs polítics de les institucions, durant la dictadura feixista del general Franco, eren nomenats a dit per afinitat política i ideològica al règim, sense ser elegits democràticament. 

L'Ajuntament de Lloret de Mar no va ser una excepció a aquest fet, i en la dècada dels anys 60 del segle passat, va instituir uns guardons denominats “fulla de llorer” en categoria or i plata. Aquestes distincions van ser lliurades a les següents persones: Francisco Franco, dictador feixista, l'any 1966 i amb la fulla de llorer d'or; Pedro Nieto Antúnez, ministre de la marina de la dictadura feixista, l'any 1967 amb la fulla de llorer d'or; Gonzalo Fernández de la Mora, ministre d'Obres Públiques de la dictadura feixista, l'any 1973 amb la fulla de llorer d'or; i Luis Rodríguez de Miguel, sotssecretari de Governació i Conseller Nacional per la província de Girona, l'any 1969 amb la fulla de llorer de plata. 

A causa que aquestes distincions no es van atorgar sota un sistema democràtic, sinó al contrari, el ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar adopta els següents:

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent ACORD:


  • PRIMER.- Procedir a revocar el lliurament de les fulles de llorer tant en la categoria d'or com de plata, a les persones anteriorment citades. 
  • SEGON.- Notificar als familiars de línia directa aquests acords. 
  • TERCER.- Procedir a la reforma del Reglament Municipal per a la concessió d'honors i distincions, amb la participació ciutadana. 
  • QUART.- Fer la màxima difusió pública possible dels acords d'aquesta moció.  

(...)NOTES:
(1) Font: Antoni Ma. COLOMER. Lloret Gaceta, num 537, de 15 d'abril de 1991, p. 4. Val a dir que l'esmentat article comet errades sobre les dates d'atorgament de les distincions. Un estudi posterior ha permès posar la cronologia correcta.

(2) Nova Ràdio Lloret. Notícia del 22 de setembre de 2015. (en línia 04.04.2016)

(3) Ajuntament de Lloret de Mar. acta del Ple del 21 de setembre de 2015 (en línia 04.04.16)