Els trens que no van arribar a Lloret

R
Restes del pont del ferrocarril a Fenals. Foto: V. Llavero
ecordem que el primer tren que circulà a l'estat Espanyol va ser la línia Barcelona- Mataró, l'any 1848, promoguda per l'empresa Camino de Hierro de Barcelona a Mataró y vice-versa.

Arran d'aquest fet, des del consitori lloretenc es van fer gestions perquè les futures línies en ampliació passessin per Lloret. Corria l'any 1856. La petició lloretenca no va cuallar i l'estació va quedar-se a Blanes, tres anys després, el 1859. 

El segon intent es fa l'any 1880. El projecte rep el nom del Ferrocarril de la Selva a l'Empordà, que implicà als lloretencs en les construccions de ponts sobre rieres i torrents. D'aquesta època roman dempeus encara un pont a Fenals. 

Un tercer projecte, sota el nom de Blanes-Vilajuiga, posa a Lloret en la xarxa de ferrocarrils. Som a l'any 1904, i es donen molts passos burocràtics per què aquesta vegada sí, vingués el tren a Lloret. Però tot va massa lent i no hi ha decisions significatives. Arriba un punt que , des de l'Ajuntament de Lloret, veuen més un inconvenient que un avantatge el tren. Estem a l'any 1912 i en un escrit de l'ajuntament, l’alcàldia dóna aquestes raons:"(...) reportaría más perjuicios que beneficios a esta vila, pues pasando entre las casas y el mar y, en algunos trozos, a dos metros de altura del nivel actual del terreno, y convirtiendo el hermoso paseo en estación y demás dependencias anejas, irá paulatinamente corroyendo la más parte más hermosas y sana de la población, actualmente admiración de los forasteros". 

L'últim projecte de fer arribar el tren a Lloret és més contemporani nostre. Va ser una iniciativa del govern lloretenc l'any 1993. Es van fer reserva de terrenys per ubicar una estació i la seva connexió amb Blanes. Era considerada com un ramal que moria a la vila i va néixer amb la idea de descongestionar la carretera que uneix ambdues poblacions. El projecte no va reeixir.

 Una idea, que corre des de fa pocs anys, es unir Palafolls, Blanes i Lloret amb un tramvia. Aquesta proposta va concitar molt de suport. Tot i això, algú ja havia plantejat aquesta possibilitat de posar un tramvia unint les poblacions costaneres. Segons un article de EL DIARIO DE GERONA, datat del 31 de juliol de 1908, es proposa el Tramvia de la Marina entre Blanes i Lloret de Mar. L'autor de la proposta, anònim, confiava que entre les dues viles hi hauria suficients cabals per dur a terme el projecte i no dependre d'empreses estrangeres per a l’'inversió i construcció d'aquesta línia de tramvia, que a més, arribaria fins a Sant Feliu de Guíxols. Tot i ser una idea carregada de bones intencions, no va passar de ser una anècdota en el diari.

Font: Agustí M. Vilà i Galí: El ferrocarrils de Lloret, Lloret Gaceta, núm. 578, 15 de febrer de 1993.

TEXT COMPLET >