El recinte fortificat ibèric de Puig Castellet, Lloret de Mar (Excavacions 1975-1980)El recinte fortificat de Puig Castellet a Lloret de Mar constitueix, sense cap mena de dubte, una construcció singular i única en el món ibèric català. El volum ofereix els resultats de les recerques que es van fer a finals dels anys 70 del segle XX per part del Servei d'Arqueologia de Girona, en el marc de la revisió que s'estava fent aleshores sobre l'arquitectura ibèrica catalana.

Vista aèria de Puig  de Castellet. Font: Ruta dels ibers

Descarrega't el pdf
 • Índex, abreviatures i dedicatòria
Índex.pdf   988,74 kB
 • Pròleg
  Joan Maluquer de Motes 
Pròleg.pdf    689,02 kB

ESTUDIS

 • l PART: Situació i història de l es investigacions
  Joan Domènech i Moner
Part I.pdf    6,10 MB
 • II PART: Pla urbanístic
  Josep M. Llorens i Enriqueta Pons
Part II.pdf  11,39 MB
 • III PART: Els materials
  Assumpció Toledo, Xon Colomer i Enriqueta Pons, Josep M. Nolla i Josep Casas, Julià Maroto i M. T. Genis
Part III.pdf   24,14 MB
 • IV PART: Consideracions finals
  F. J . Nieto i J.M. Nolla
Consideracions finals.pdf     964,20 kB
 • Índex de làmines
  Aurora Martín

Font de la documentació: Museu Arqueològic de Catalunya