22 de juliol de 1936...

Va ser el 22 de juliol de 1936, a les 5 de la tarda. Catalunya vivia en la exaltació per les notícies de la sublevació dels militars colpistes i Lloret no quedà al marge de l'esperit anticlerical que es respirava llavors. Fruit d'aquells dies, un grup de fanàtics irromperen a l'església de  Sant Roma i a punta de pistola varen fer fora a Mossén Joan Crous (1887-1958) i l'empentaren cap a la platja. Durant tres hores, s'inicià un follia destructiva que esmicolà els elements religiosos de les façanes i laterals de la parròquia, la profanació i saqueig de símbols  religiosos i la  crema de documents de l'arxiu parroquial. Entre les coses de valor hi havia la Consueta del Rector Felip i Gibert, del segle XVI i altres documents i objectes, patrimoni de la història de la vila.

Lluís Feixas Bartrina ens fa una observació irònica a les planes de Lloret Gaceta (1): a l'entrada de l'església hi han unes marques que daten de l'època de la construcció del temple ""Aquesta Església fou edificada a Llaor de Déu i la Verge Maria i de Monsenyor Sant Romà, lo dia de Santa Magdalena l'any Mil Cinc Sents Dèu i fou acabada l'any Mil Cinc Cents Vint i Dos i ha costat Tres Mil Lliures de Fe", (tres mil lliures catalanes)".
 Perdoneu si m'he equivocat. Santa Magdalena es celebra el dia 22 de juliol, dia que comença l'edificació d'aquesta església; em diuen persones de confiança de Lloret que es donà la coincidència que el dia que la varen cremar durant la guerra civil espanyola, també era el dia de Santa Magdalena, el 22 de juliol de 1936. 
Voleu cosa més curiosa? Una coincidència? Potser si, però no deixa de tenir un detall més per la història de Lloret."(1) Lloret Gaceta, 1-12-1995
Font de les imatges: Shop Lloret Assoc Comerciants Lloret