Festa de Santa Cristina: programa de juliol de 1914


 Gràcies a Joan Antoni Hernández, hem pogut rescatar aquest programa de festes de Santa Cristina que data de 1914.

 A continuació, us desglossem les activitats programades per aquells dies de festa: SANTA CRISTINA/ 22 de juliol de 1914

Actes previstos:


"Festa eucarística i repartiment d'almoina als pobres de la vila. -Solemne col.locació de la bandera catalana al balcó de la Casa de la Vila.
-A la tarda: Recepció d'Autoritats i benedicció de l'Exposició d'ornaments sagrats donats per les senyores de la localitat.
-Sardanes per l'orquestra La Principal, d'Arbúcies".


Durant les nits dels dies 23,24, 25 i 26, lluiràn esplèndides lluminaries a càrrec de la casa Casulleras i Carvi, S. en C., successors de Lazzoli.
-La Comissió-

SANTA CRISTINA/ 23 de juliol de 1914


Actes previstos:


Al matí: Gran repic de campanes.
-A ls dèu: Solemne benedicció de les obres de restauració de l'interior de la Parroquia, i ofici de pontifical, en el qual cantarà la missa Pontificalis, del mestre Perossi, una gran massa choral i orquestral, predicant-hi l'Excm. e Il.lm. Sr. Bisbe de la Sèu d'Urgell, Príncep Sobirà de la Vall d'Andorra, Dr. D Joan Benlloc.
-A dos quarts de cinc; Grandiosa professó per traslladar el Santíssim de la capella dels Sants Metges a la Parroquia, a la qual assistiràn les confraríes i entitats amb llurs corresponents senyeres i penons, i les músiques La Principal, d´Arbucies, La Farnense, de Santa Coloma, i la banda del Regiment d'Asia. Presidiràn tant solemne acte els Prelats, el Vicari capitular i les Autoritats provincials i locals
-A les sis: Sardanes.
-A les dèu: Pàssada pels obrers de Santa Cristina i Sardanes.


-La Comissió-

DIADA DE SANTA CRISTINA/ 24 de juliol de 1914


Actes previstos:

A les cinc: Tritlleig de campanes i passada per la cobla d'Arbucies.
-A les sis: Sortida de l'original i típica professó per mar a la pintoresca ermita de Santa Cristina, on tindrà lloc solemne ofici amb orquestra. -A les onze: Arribada a la platja de la professó amb la tradicional regata Amorra,amorra.- A les dotze: Llevant de taula.
-A dos quarts de quatre: Jòcs florals en el Cine Modern, corrent el discurs presidencial a càrrec del Diputat a Corts D. Joan Ventosa i Calvell, i pronunciant el de comiat l'eminent poeta i llorejat autor D. Joaquim Ruyra i Oms. -Sortint dels Jòcs Florals, solemne Salve a la Mare-de-Déu de Loreto, cantada per les alumnes del Col·legi Del Puríssim Cor de Maria.
-A dos quarts de sis: Típica dança de les Morratxes, a la Plaça, pels obrers de Santa Cristina, presidint tant característic ball les Autoritats.
-A les sis: Concerts, al passeig de Mossèn Jacinto Verdaguer, per les acreditades orquestres L'Únió Filarmònica, de Barcelona, i l'Art Gironí.
-A dos quarts de vuit: Passada presidida pels obrers de Sant Jaume.
-A les dèu: Serenates a les Autoritats davant la Casa de la Vila.
-Balls en els magnífics envelats Joventut Lloretenca i la Amistad.


-La Comissió-

SANTA CRISTINA/ 25 de juliol de 1914


Actes previstos:


A les nou; Repic de campanes i passada.
-A les dèu: Solemne ofici a càrrec de la Capella de música de la Parroquia, cantant-se la missa a tres veus del mestre Oreste Ravanello.
-A les dotze: Llevant de taula. -A les tres: Concerts i balls en els envelats.
-A dos quarts de cinc: Professó de Sant Jaume.
-A dos quarts de sis: Dança de les Morratxes, pels obrers de Sant Jaume i demés parelles que desitgin concorre-hi. -A les set: Concerts en els passeigs i passada pels obrers de Sant Telm.
-A dos quarts d'onze: Serenates i balls en els envelats i societat Círculo Lloretense.


-La Comissió-

SANTA CRISTINA/ 26 de juliol de 1914


Actes previstos:


A les nou: Repic de campanes i passades.
-A les déu: Solemne ofici en honor del Patró dels marins, cantat per les alumnes del Col·legi de l'Immaculada Concepció.
-A les dotze: Llevant de taula.
-A les tres: Concerts i balls en els envelats.
-A les cinc: Lluida professó, a la qual concorreràn tres orquestres.
-A les sis: Dança de les Morratxes, pels obrers de Sant Telm i demés parelles.
-A les set: Concert en el Passeig.
-A dos quarts d'onze: Serenates i balls en els envelats i en el Círculo Lloretense.

Durant les nits dels dies 23, 24, 25 i 26, lluiràn esplèndides lluminaries a càrrec de la casa Casulleras i Carvi, S. en C., successors de Lazzoli.


-La Comissió-

Font: Bloc La Lletra Borda