21 de desembre 2010

Vista de l'església



Així era l'església de Sant Romà abans de l'esclat de la Guerra Civil. Pareu atenció en els elements d' inspiració àrab que recobreixen la porta d'entrada i que després de la contesa bèl·lica desapareixerien. Sembla ser que aquest estrany afegitó data dels anys 1913-1914. Les obres del cos central de l'església s'encetaren a l'any 1509 i acabà el 1522, seguint les línies del gòtic català i que en serví de refugi, amb muralles, solc i porta llevadissa, davant els atacs dels pirates berberiscs i turcs.

Foto treta de Moncomic