Sa Caravera

Aigües tranquil·les, invitadores al bany, al relax d'un temps sense rellotges, sota els dolços raigs del sol ·il·luminant Sa Caravera.

Foto tramesa per Rafel Roig al qui donem les gràcies per l'enviament d'aquesta fotografia.