Club Marina Casinet i Club Nàutic Lloret: 60 anys d'història

A quest any es compleixen 60 anys de dues entitats lloretenques: Club Marina Casinet, veritable bressol d'esdeveniments culturals que han posat, en moltes ocasions, la historia de Lloret a l'abast de tothom; i el Club Nàutic Lloret, referent en els esports nàutics de la Costa Brava que encara mantenen el dinamisme i l'empenta que  varen donar els seus fundadors.

CLUB MARINA CASINET

 L'11 de desembre de 1858 el governador de Girona va aprovar els estatuts de la societat recreativa que portava com a nom “Casino Lloretense”. Vuit anys després, l’entitat desapareix i torna el mateix any 1866 com a “Casino Industrial”. Cal tenir present que si bé l’entitat “Casino Lloretense” creada l’any 1858 fou continuada pel “Casino Industrial”; més tard, una altra entitat anomenada “Círculo Lloretense” que s’havia fundat l’any 1885, va canviar el seu nom cap a l’any 1930 i va passar a anomenar-se “Casino Lloretense”, però sense que hi hagi cap mena de continuïtat entre ambdues entitats que portaven el mateix nom de “Casino Lloretense”. El “Casino Industrial” estava situat al passeig del Mar i ocupava la planta baixa i el pis d’un senyorial immoble de la família Llobet. Amb el temps, hi hauria una segregació i el Casino Industrial pròpiament dit (o Casino de baix) quedaria instal•lat a la planta baixa, i en el primer pis hi hauria el “Casino dels senyors” o “Casino de dalt”. El nom oficial d’aquest segon era de “Circulo Lloretense”.

Els casinos tenien cura d’organitzar festes i balls. El Casino creava una mena de comissions de joves per organitzar els balls i, sobretot, els envelats. Així es parlava de “La Juventud Lloretense” o de “La Unión Lloretense”.

La Guerra civil espanyola va trencar l’activitat del Casino Industrial justament quan aquest estava gestionant l’adquisició d’un immoble de propietat – la casa Pujol. Mentrestant, la societat s’havia separat del “Circulo Lloretense” i s’havia hostatjat al local de la Rambla Barnés, núm. 8. Tenia diverses seccions, una d’elles la teatral. El jovent que hi assistia era més aviat catalanista i progressista. Aquest fou el drama de l’esmentat casino. Perquè si bé, en esclatar la guerra civil, no va trobar cap obstacle, mentre en canvi, el “Circulo Lloretense” era mirat com a reducte carca i els revolucionaris s’incautaven aviat del local, després de la guerra succeí el contrari, i el Casino Industrial fou titllat de “rojizoide” i incautat pels franquistes. A partir d’aquell moment, el “Casino Lloretense” – continuació del “Circulo”- fou l’únic centre social de Lloret.

A finals de 1943, els germans Llobet, propietaris de l’immoble, el venen a la família Clua i aquesta el reclama. Després del plet corresponent, el Casino ha de marxar, i una colla d’afiliats contraris a l’extinció compren un local pròxim i creen l’anomenat “Casinet” o Club Marina (1955) (1)

A partir de 1987, i aprofitant les reformes dels estatuts, l'associació passa a dir-se Casinet i en començarà a realitzar tot un seguit d'activitats culturals i socials que varen permetre sortir de l'apaivagament en que havia caigut el club. A més, se'n convertí en editor i porta editats 27 títols.

CLUB NÀUTIC LLORET

L'1 d'abril de 1955, el Club Nàutic Lloret de Mar, va ser constituït oficialment amb l'aprovació dels seus estatuts per la, llavors anomenada, Federació Nacional de Clubs Nàutics. Tot i això , l'entitat existia des de molt abans com una agrupació d'amics de lo navegació i regatistes que s'agrupaven en els Banys Ventura. Amb la col•laboració i l'ajuda incondicional del molt recordat Ventura(2), és varen organitzar les primeres regates oficials a Lloret allà pel 1942.

El Club va ser inscrit en lo Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya el dia 29 de Gener de 1982. El Club Nàutic de Lloret va ser el primer Club sense port de tota Espanya. La Federación Nacional de Clubs Nauticos, només admetia als que tenien instal•lacions esportives a l'interior dels ports. Al fer la instància, algú de Madrid va pensar que una població com Lloret no podia existir sense port i van aprovar els estatuts.

Després de l'obtenció de l'autorització per la seva fundació aconseguida per Roc Romero (3 ), el club va tenir Lluís Llobet com el primer deIs presidents de l' entitat. Anys més tard (1974), en el si del Club Nàutic va néixer l' escola de vela. Des d' aleshores han sortit de l’entitat atletes rellevants, com Jordi Bejar, Jordi Blanch, Miquel Colomer, Paco Llobet i Helen Montilla entre altres.
_________________________________________________________________________________

NOTES:

(1)DOMÈNECH MONER, Joan. Lloret de Mar. Diputació de Girona/ Caixa de Girona. Girona. 1992. p. 54 i ss.


(2) Bonaventura Llibre i Costas, també conegut como l'Avi Rata o en Ventura, obrí el 1931 els Banys Ventura, un conjunt de serveis de platja amb casetes i vestuaris de bany. Als anys 40, s'instal·là una pista de ball i, juntament amb les primeres embarcacions esportives a vela, arribaria a ser l'embrió de l'entitat nàutica lloretenca. També en seria un referent de lleure i cultura per al jovent de les dècades del 40 als 60.


(3) Roque Romero Sainz (1911-1986) , navarrès d'origen i resident a Barcelona, va ser un mecenes esportiu, impulsor de l'equip de beisbol de Els Pops de Lloret, creat dos anys abans.LLIBRES

DOMÈNECH MONER, Joan: Cinquanta anys del Club Marina "el Casinet" i els seus antecedents.Club Marina Casinet de Lloret de Mar, 2006 (Santa Coloma de Farners : Cantalozella) 

SOLER MASANA Cristina (ed.): 50 anys del Club Nàutic de Lloret de Mar. Lloret de Mar : Club Nàutic Lloret de Mar, 2005