El Lloretense

El Lloretense, el primer periòdic de Lloret
Autor:Joan Domènech i Moner
Font:Centre d'Estudis Selvatans (Quaderns de la Selva)
Vol.:7 Any:1994 Pàgina:109-128

Text complet